Håkan Wikman är nu körens dirigent

Sedan hösten 2020 dirigeras Grankulla kammarkör av Håkan Wikman. Han har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen.

Håkan Wikman är utbildad musikmagister från Sibelius-Akademin i Helsingfors med orgel som huvudinstrument och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa. Han har även en lång erfarenhet som festivalledare och är initiativtagare till ett flertal större och mindre körprojekt.

Under Håkan Wikmans ledning har Grankulla kammarkör förnyats och utvecklats ytterligare. Kören strävar ständigt till att ha en hög musikalisk profil och att upprätthålla en konkurrenskraftig nivå på konserterna. Vi har haft flera intressanta och musikmässigt ambitiösa körprojekt. Pandemin var dock en ovälkommen utmaning, men vi försökte hålla igång trots det och övade mycket på distans.

Grankulla kammarkör har både inhemska och utländska tonsättare på sin repertoar. Speciellt satsar vi på att öva in och framföra kompositioner av unga och lovande kompositörer bland andra Chydenius, Gjeilo, Uusberg och Tarney. Vi strävar också till att förstärka samarbetet med olika aktörer inom kulturlivet i Grankulla med omnejd.

Vi har för närvarande ca 40 sångare som alla har god erfarenhet av körsång i olika sammanhang. Gemensamt för alla korister är ett brinnande intresse att utvecklas sångmässigt och att kunna erbjuda både sångare och publik enastående och minnesrika musikupplevelser.

Grankulla kammarkör kommer att bjuda sin publik på ett nyansrikt och fullspäckat program under jubileumsåret 2024 med konserter och aktiviteter på många håll i storstadsregionen.

Grankulla Kammarkör 25.5.2023 - Foto Rainer Lygdman