Grankulla Kammarkör 50 år 2024

En personlig tillbakablick

Nils Gustaf Jansson


Ett stort tack till Nisse som sammanställt en personlig
och omfattande historik över vår körs första 50 år.
Läs de sex kapitlen via rubrikerna här ovan. 


Historiikki suomeksi