GRANKULLA KAMMARKÖR

Grankulla Kammarkör grundades år 1974 och har sedan starten etablerat sig som en flitig aktör på den finländska körscenen. Kören har idag en numerär på 53 sångare. På körens program har under åren funnits klassisk körrepertoar samt även nyare musik, såväl sakral som profan. Kören har också regelbundet gjort större verk tillsammans med orkester.

Under ledning av sin nuvarande konstnärliga ledare Håkan Wikman, har kören de senaste åren framfört både klassisk repertoar, som till exempel Gabriel Faurés Requiem vid Grankulla Musikfest, och mycket ny musik komponerad av unga, internationellt ansedda körtonsättare. Kören framträder regelbundet i Grankulla kyrka och även i Nya Paviljongen.

Grankulla Kammarkör övar regelbundet måndagar kl. 18-20.30 i Grankulla kyrka och tar ständigt in goda sångare. År 2024 firar kören sitt 50-årsjubileum med mängder av program. Välkommen med!


 

KAUNIAISTEN KAMARIKUORO

Kauniaisten Kamarikuoro on perustettu vuonna 1974 ja alusta alkaen se on ollut ahkera toimija suomalaisella kuorokentällä. Kuorossa on nykyään 53 laulajaa. Vuosien varrella kuoron ohjelmistoon on kuulunut klassista kuoro-ohjelmistoa sekä uudempaa musiikkia, niin kirkollista kuin maallista. Kuoro on myös säännöllisesti tehnyt suurempia teoksia yhdessä orkesterin kanssa.

Nykyisen taiteellisen johtajansa Håkan Wikmanin johdolla kuoro on viime vuosina esittänyt sekä klassista ohjelmistoa, mm. Gabriel Faurén Requiemin Kauniaisten musiikkijuhlilla sekä paljon uutta nuorten, kansainvälisesti tunnettujen kuorosäveltäjien säveltämää musiikkia. Kuoro esiintyy säännöllisesti Kauniaisten kirkossa ja myös Uudessa paviljongissa.

Kauniaisten Kamarikuoro harjoittelee säännöllisesti maanantaisin klo 18–20.30 Kauniaisten kirkossa ja ottaa mukaan jatkuvasti hyviä laulajia. Vuonna 2024 kuoro juhlii 50 vuottaan monin ohjelmin. Tervetuloa mukaan!

Grankulla Kammarkör - Kauniaisten Kamarikuoro

SOPRAN I SOPRAANO

Anita Bremer-Jansson
Annika Eriksson
Kerstin Frondén
Petra Ingo
Kati Karppinen
Johanna Kattelus
Marketta Kirla
Tuula Kokkonen
Tytti Kronqvist
Hannele Kuitunen
Henriette Lindqvist
Viveka Martola
Sue McDonald
Birgitta Myllyluoma
Arja Rahiala
Taina Saarikoski
Kaisa Varonen
Inga Wanamo
Tove Westermarck

 

ALT I ALTTO

Susanna Ahlfors
Mona Bergring
Daniela Björklund
Maria Björklöf
Kirsi Halonen
Norma Holmberg
Mira Ihalainen
Joanna Jansson
Marjo Lipponen
Pia Michelson
Maria Parker
Inge-Britt Sandström
Eva Storgårds
Charlotta Ståhl
Anneli Vainio
Mi Wegelius
Heidi Westerbom
Rita Westerlund
Gisela Wieliczko
Gunni Öhman
 

TENOR I TENORI

Sven Eklund
Arto Kallio
Martti Mäkelä
Garry Parker
Jarmo Rautanen
Magnus Öhman

BAS I BASSO

Christer Holmström
Veli-Pekka Hyttinen
Peter Ingo
Nils Gustaf Jansson
Martin Johansson
Kjell Knapas
Christophe Roos


 

HÅKAN WIKMAN, dirigent I johtaja

Håkan Wikman har verkat som konstnärlig ledare för Grankulla Kammarkör sedan hösten 2020. Han har en gedigen erfarenhet av körarbete och verkar idag som musikalisk ledare för ett flertal körer i huvudstadsregionen. Han är utbildad musik magister från Sibelius-Akademin i Helsingfors och har gjort ett flertal skivinspelningar och konserterat runt om i Europa.

Han har också en lång erfarenhet som festivalledare och är initiativtagare till ett flertal större och mindre körprojekt.


Håkan Wikman on toiminut Kauniaisten Kamarikuoron taiteellisena johtajana syksystä 2020. Håkanilla on vankka kokemus kuorotyöstä ja hän toimii nykyään useiden kuorojen musiikillisena johtajana pääkaupunkiseudulla ja sen ympäristössä. Hän on valmistunut musiikin maisteriksi Sibelius-Akatemiasta ja on tehnyt useita levytyksiä sekä konsertoinut ympäri Eurooppaa.

Hänellä on lisäksi pitkä kokemus festivaalijohtajana ja hän työskentelee jatkuvasti sekä suurien että pienien musiikkiprojektien parissa.