GRANKULLA KAMMARKÖR

Grankulla Kammarkör - GÖR - är en tvåspråkig blandad kör grundad år 1974. Kören har sedan starten etablerat sig som en flitig aktör på den finlandssvenska körscenen. Kören har under åren dirigerats av kända kördirigenter som Rolf W Ahlberg, Juha Kuivanen, Tom Eklundh, Georg Parris och Satu Simola. Sedan hösten 2020 dirigeras kören av Håkan Wikman. Körens repertoar har alltid varit bred. På konsertprogrammen har funnits klassisk körmusik, jazz, underhållningsmusik, sakral musik och storverk tillsammans med orkester. 

GÖR idag fokuserar på intressanta konserthelheter, reser ett par gånger om året och söker ständigt nya utmaningar för att befästa sin position som en intressant och attraktiv blandad kör.


 

KAUNIAISTEN KAMARIKUORO

Kauniaisten Kamarikuoro – GÖR- on kaksikielinen sekakuoro, joka on perustettu vuonna 1974. Kuoro on alusta lähtien vakiinnuttanut paikkansa uutterana toimijana suomalaisessa kuoromaailmassa. Kuoroa ovat johtaneet vuosien saatossa useat nimekkäät kuoronjohtajat kuten Rolf W Ahlberg, Juha Kuivanen, Tom Eklundh, Georg Parris ja Satu Simola. Syksyn 2020 alusta kuoron johtajana toimii Håkan Wikman. Kuoron ohjelmisto on aina ollut monipuolista. Konserttiohjelmistossa on ollut klassista kuoromusiikkia, jazzia, viihdemusiikkia, sakraalista musiikkia sekä suuria teoksia eri orkestereiden kanssa.

Tänään GÖR keskittyy mielenkiintoisiin konserttikokonaisuuksiin, tekee kuoromatkoja ja etsii uusia haasteita vakiinnuttaakseen paikkansa mielenkiintoisena ja puoleensavetävänä kuorona.